Informace pro pacienty

 

Vyšetření v ordinaci:

Naší snahou je pacienty s nově vzniklým onemocněním nebo zhoršením chronického onemocnění ošetřit na začátku ordinační doby. Stav může vyžadovat odběr biologického materiálu či odeslání k dalšímu vyšetření, proto včasným příchodem k primárnímu ošetření zvětšujete prostor k řešení situace a minimalizujete další čekání.

Máte-li příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota), buďte ohleduplní a do čekárny vstupujte se zakrytím nosu a úst respirátorem či rouškou. Pokud je to jen trochu možné, prosíme o provedení antigenního samotestu na Covid-19 před návštěvou lékaře - v případě pozitivního výsledku nás kontaktujte nejprve telefonicky.

Na kontroly, preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, vyšetření na řidičský, zbrojní či zdravotní průkaz, vyšetření pro OSSZ a před nástupem do lázní pacienty OBJEDNÁVÁME většinou na druhou část ordinační doby, kdy je menší riziko potkat se v čekárně s nemocnými pacienty.

Odpolední objednací časy jsou přednostně určeny pro pracující a studenty.

Podrobněji viz ORDINAČNÍ DOBA.

Respektujte prosím, že objednací časy jsou pouze orientační a pořadí pacientů určuje lékař.


Objednání eReceptu, poukazu na léčebnou či ortopedickou pomůcku nebo výpisu ze zdravotní dokumentace:

Pro objednávání trvale užívaných léků a opakovaně předepisovaných pomůcek (např. inkontinenčních) a dále pro žádost o výpis ze zdravotní dokumentace můžete kromě telefonického kontaktu využít náš e-mail.

Předpis jiných léků i léčebných či ortopedických pomůcek je možný pouze po předchozí telefonické konzultaci či lékařském vyšetření.


Administrativa:

Administrativní úkony (pojistky, výpisy z dokumentace atd.) jsou prováděny zpravidla mimo ordinační dobu podle našich aktuálních časových a kapacitních možností. Patřičný formulář je třeba doručit do ordinace s vyplněnými základními údaji (minimálně jméno a rodné číslo pacienta), při předání formuláře je sdělen přibližný termín vyplnění. Výši poplatku za administrativní úkony najdete v ceníku služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou.


Preventivní prohlídky:

Preventivní prohlídky jsou nedílnou součástí péče o zdraví a mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Zdravotní pojišťovny plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky. Rozsah prohlídky je závislý na věku pojištěnce a je dán zvláštním předpisem. V případě zájmu o preventivní prohlídku se telefonicky objednejte.


Předoperační vyšetření:

Jestliže Vás čeká operace a máte stanovený její přesný termín, dostavte se co nejdříve se všemi dokumenty k operaci do ordinace, abychom domluvili další postup. V některých případech je před operací nutné s dostatečným časovým předstihem upravit trvale užívané léky, nebo doplnit další vyšetření, na která je třeba se včas objednat (např. echokardiografie) nebo se na jejich výsledek čeká (např. kultivace moče), proto doporučujeme dostavit se k nám co nejdříve. Podle požadovaného rozsahu předoperačního vyšetření Vás objednáme.


Návštěvní služba:

Návštěvy u pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje ošetření v ordinaci, probíhají po předchozí individuální domluvě. Akutní obtíže řešíme v součinnosti se ZZS KHK (ohrožení života).


Příprava na odběr krve:

Spolehlivost výsledků laboratorních vyšetření závisí také na přípravě pacienta před odběrem krve.

Pro většinu vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční směně. Nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění jak 8 hodin je nedostatečné. Pacient má odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná a velmi sladká jídla. Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje. Je vhodné před odběrem vypít cca 200 ml neslazené vody, aby se předešlo dehydrataci pacienta.


Očkování:

Ze zákona povinné očkování proti tetanu je hrazené zdravotní pojišťovnou. U dospělých osob se přeočkování provádí po 10 - 15 letech, u osob starších 60 let po 10 letech. Každý dospělý by si měl termín přeočkování hlídat. V případě prodlení je totiž nutné přeočkování třemi dávkami ve stanoveném harmonogramu. Vakcíny proti tetanu máme obvykle v dostatečném množství v ordinaci k dispozici.

Nepovinná očkování zdravotní pojišťovny buď nehradí, nebo jen v některých konkrétních případech. Přesto velmi doporučujeme zvážit očkování proti:

Sezónní chřipce, kterým lze zcela předejít nebo výrazně zmírnit průběh tohoto onemocnění. Aplikace se provádí jednou ročně, nejlépe od září do listopadu. Zdravotní pojišťovny toto očkování hradí u osob starších 65 let a vybraných chronicky nemocných pacientů.

Pneumokokovým nákazám, např. pneumokokové pneumonie, meningitidy, sepse nebo artritidy, které ohrožují zejména osoby starší 60 let a osoby se zvýšenou vnímavostí, tj. zpravidla chronicky nemocné. Zdravotní pojišťovny toto očkování hradí u osob starších 65 let.

Covid-19 - očkujeme nárazově dle aktuálního zájmu ze strany pacientů

Klíšťové encefalitidě - od 1.1.2022 zdravotní pojišťovny hradí osobám starším 50 let

Hepatitidě typu A a B

Černému kašli

Pro bližší informace o nepovinném očkování (např. počet dávek, očkovací schéma, aktuální cena vakcíny u distributora atd.) nás neváhejte kontaktovat. Vakcíny Vám po předchozí konzultaci objednáme u distributora. Za aplikaci vakcín, které zdravotní pojišťovny nehradí, účtujeme poplatek 100 Kč.

Sledujte na webových stránkách svých zdravotních pojišťoven možné finanční příspěvky na očkování.


Pracovnělékařské prohlídky:

PRAKTICKÝ LÉKAŘ MŮŽE PROVÉST PRACOVNĚLÉKAŘSKOU PROHLÍDKU SVÉMU REGISTRUJÍCÍMU PACIENTOVI POUZE POKUD SE JEDNÁ O PRÁCI ZAŘAZENOU DO KATEGORIE JEDNA BEZ RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ (riziko ohrožení zdraví např. řízení referenčního vozidlo, práce s potravinami, práce s dětmi atd.)

Zaměstnavatel je povinen vybavit zaměstnance s řádně vyplněnou žádostí (včetně kategorizace a rizik ohrožení zdraví) ve 3 vyhotoveních.

Pokud jste naším registrovaným pacientem, potřebujete provést pracovnělékařskou prohlídku a jedná se o práci zařazenou do kategorie jedna bez rizika ohrožení zdraví, telefonicky nás kontaktujte.


Registrace nových pacientů:

Nové pacienty registrujeme dle našich aktuálních kapacitních možností. V případě zájmu o registraci v naší ordinaci nás telefonicky kontaktujte.

Od 1.1.2024 jsme z kapacitních důvodů nuceni dočasně pozastavit registrace nových pacientů. Vytvořte si webové stránky zdarma!