CENÍK - služby nehrazené zdravotní pojišťovnou

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

do 24h - 500 Kč

Zdravotní prohlídka - řidičský průkaz

500 Kč

kontrolní vyšetření - 300 Kč

Zdravotní prohlídka - zbrojní průkaz 

600 Kč

kontrolní vyšetření - 400 Kč

Zdravotní prohlídka - potravinářský průkaz na dobu určitou (1 rok)

200 Kč

Zdravotní prohlídka - potravinářský průkaz na dobu neurčitou

400 Kč

Zdravotní prohlídka na vlastní žádost

(způsobilost k obsluze strojů a zařízení, sport, hasič, lázně, estetická operace atd.)

500 Kč

Vyplnění žádosti do domova důchodců

200 Kč

Potvrzení pro tábor, přihláška na VŠ, SŠ 

100 Kč

Tiskopis pro pojišťovnu

(oznámení úrazu, potvrzení o DPN, výpis z dokumentace, atd.) 

300 - 500 Kč

Tiskopis pro pojišťovnu - posudek

(bolestné, trvalé následky, pracovní úraz, nemoc z povolání atd.)

500 - 1000 Kč

Pracovně lékařská prohlídka 

500 Kč

Aplikace očkovací látky (nehrazené ZP) 

100 Kč

Vratná záloha za TOKS

100 Kč

Kopírování dokumentace 

5 Kč / 1 strana

*V případě potřeby jiné (v našem ceníku neuvedené) služby, nehrazené zdravotní pojišťovnou, se nejdříve informujte o případném poplatku za službu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!